Zou xiang shi chang de guo you qi ye gai ge / and 走向市场的国有企业改革 /