Atarashii jidai no yōsei ni kotaeru ritō kyōiku no kakushin : and 新しい時代の要請に応える離島教育の革新 :