Tembang Djawa nganggo moesik kanggo ing pamoelangan Djawa