Bing zhou Zhong Hua zong shang hui zuan xi ji nian te kan = and 檳州中華總商會鑽禧紀念特刊 =