Ren quan fa de ruo gan li lun wen ti / and 人权法的若干理论问题 /