Ricerca

Ricerca

Nuova ricerca Hai cercato per: Tipo Book Cancella il filtro Tipo: Book Language Vietnamese Cancella il filtro Language: Vietnamese Publication Year 2006 Cancella il filtro Publication Year: 2006
Risultati per pagina

Risultati della ricerca

14. Quy định mới về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

18. Quy định mới về quản lý công sở và tiêu chuẩn, định mức trụ sở-trang thiết bị phương tiện làm việc của cơ quan-cán bộ công chức viên chức nhà nước.