Zoek

Zoek filters

Start Opnieuw U zocht op: Region Vietnam Verwijder zoekfilter Region: Vietnam Topic Government business enterprises Verwijder zoekfilter Topic: Government business enterprises
Toon aantal zoekresultaten per pagina

Zoek resultaten

2. Quy định mới về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

3. Quy định mới về quản lý công sở và tiêu chuẩn, định mức trụ sở-trang thiết bị phương tiện làm việc của cơ quan-cán bộ công chức viên chức nhà nước.