Zoek

Zoek filters

Start Opnieuw U zocht op: Region Vietnam Verwijder zoekfilter Region: Vietnam
Toon aantal zoekresultaten per pagina

Zoek resultaten

31. Quy định mới về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

35. Quy định mới về quản lý công sở và tiêu chuẩn, định mức trụ sở-trang thiết bị phương tiện làm việc của cơ quan-cán bộ công chức viên chức nhà nước.