Onderstand en privilege ingevolge die Moratoriumwet, 1963 :